Alla aktiviteter

Cyberincidenter – introduktion och praktiska tips – juridiskt och kommunikationsmässigt

Cyberincidenter spelar allt större roll i samhället och blir en allt viktigare risk för företag att ha koll på och kunna hantera.
Hur ska man bäst kommunicera med berörda personer, sina anställda och kunder samt media och andra om man utsätts för en cyberincident? Har antalet cyberattacker ökat i och med Rysslands invasion av Ukraina? Har man någon laglig skyldighet att rapportera till myndigheter om man utsätts för en cyberincident? Betalas alltid lösensumma vid så kallade ransomware-attacker och är det lagligt att betala lösensumma till hotaktörer?

Cyberincidenter väcker en hel del frågor, inte minst utifrån ett kommunikativt och juridiskt perspektiv om man som företag blir utsatt för en cyberattack eller annars är föremål för en cyberincident. Ta tillfället i akt att lyssna till nedan personer som har stor erfarenhet kring hantering av cyberincidenter utifrån olika perspektiv och som ger dig praktiska tips som förhoppningsvis kan bidra till din och din organisations förståelse och beredskap för att hantera en cyberincident.

Varmt välkommen att lyssna till:
• Callum Laidlaw – Kekst CNC, London
• Stefan Nerpin – Kekst CNC, Stockholm
• Agnes Hammarstrand – Advokatfirman Delphi
• Johan Engdahl – Advokatfirman Delphi

Presentationen kommer att hållas på engelska men det kommer vara möjligt att ställa frågor på svenska.

Frukost: kl. 7:45 – 8:00
Seminarium: kl. 8:00 – 9:00
Frågestund: kl. 9:00 – 9:15

Seminariet är kostnadsfritt och det är ett begränsat antal platser.

10 oktober – Stockholm, Kekst CNC, Sveavägen 24-26, 8 trappor, 111 84 Stockholm
11 oktober – Göteborg, Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, 411 10 Göteborg

Välkomna!


Relaterat innehåll