Alla aktiviteter

Cyberincidenter

Cyberincidenter spelar allt större roll i samhället och blir en allt viktigare risk för företag att ha koll på och kunna hantera.

Hur kommunicerar du bäst med de drabbade, dina anställda och kunder, samt media och andra om du utsätts för en cyberincident? Vilka är dina lagliga rapporteringsförpliktelser gentemot myndigheter, och hur hanterar ni en ransomwareattack där dataexfiltrering och publikation eller avbrott i tjänst är potentiella scenarier? Cyberincidenter väcker många frågor, inte minst ur ett kommunikationsperspektiv och ett juridiskt sådant.

Under detta seminarium får du lyssna in till Johan Engdahl från Advokatfirman Delphi samt Callum Laidlaw och Stefan Nerpin från Kekst CNC, som alla har omfattande erfarenhet av att hantera cyberincidenter från olika perspektiv. Du kommer få praktiska tips som förhoppningsvis kan bidra till din och din organisations förståelse och beredskap för att hantera en cyberincident.

Det här seminariet kommer att hållas i Göteborg samt Stockholm vid två olika tillfällen. Presentationen kommer att hållas på engelska, men det kommer att vara möjligt att ställa frågor på svenska.

Göteborg
Datum: 12 mars
Tid: Frukost 07:30, seminarium 08:00-09:00, frågestund 09:00-09.15
Plats: Advokatfirman Delphi, Östra Hamngatan 29, Göteborg

Stockholm
Datum: 13 mars
Tid: Frukost 07:45, seminarium 08:00-09:00, frågestund 09:00-09.15
Plats: Kekst CNC, Sveavägen 24-26, Stockholm


Relaterat innehåll