Alla aktiviteter

Webinar: Kommersiella mellanmän – återförsäljaravtal, agentavtal och de konkurrensrättsliga aspekterna

Detta webbinarie hålls enbart för Sveriges bolagsjurister.

Att relationerna med återförsäljare och leverantörer ofta hör till de viktigaste i ett företags verksamhet är en självklarhet för de flesta. Däremot är det inte alltid lika självklart för företag att se till att de avtal som anger ramarna för dessa relationer är anpassade till den egna verksamheten. Det finns också viktiga rågångar mot agentavtal som måste tas om hand. Ett bra och väl genomarbetat återförsäljaravtal hjälper inte bara parterna att tillvarata sina rättigheter vid eventuella konflikter utan hjälper dem även att formulera och upprätthålla ramar för samarbete och hur de bäst uppnår dessa mål.

Syftet med webbinariet är dels att dra upp skillnaderna mellan kommersiella mellanmän, och de regler som styr de olika formerna men också att ge ramar för de konkurrensrättsliga begränsningar som finns vad gäller återförsäljaravtal. Därutöver diskuteras några exempel på handelsbruk från olika branscher. Vi lotsar dig förbi de värsta fallgroparna och pekar på det vi tycker är viktigast att inkludera i ett återförsäljaravtal för att bäst uppnå uppsatta mål. Vi kommer också gå igenom vad som skiljer återförsäljaravtal och agentavtal.

Webbinariet leds av partner Elisabeth Eklund och partner Johan Hübner. Vi kommer att ha en chattfunktion för frågor, vilka vi kommer att besvara antingen under webinariet eller efteråt på vår hemsida.

 


Presentation


Relaterat innehåll