Alla aktiviteter

Webinar: Nytt visselblåsarkrav – för alla verksamheter med över 50 anställda

En ny visselblåsarlag träder i kraft i december 2021 och innebär bl.a. att verksamheter med minst 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Detta är något som många företag saknar idag och som kräver förberedelser.

De nya kraven kommer att införas under en övergångsperiod där företagets storlek avgör när ett system måste vara på plats. För företag som inte redan har ett system är det tid att börja förbereda sig och för de företag som redan har ett visselblåsarsystem måste anpassningar göras till den nya lagen.

Under webbinariet presenteras den nya lagstiftningen och viktiga frågor som du som arbetsgivare bör ställa dig när du inrättar ett visselblåsarsystem.

  • Vilka blir de nya kraven och när behöver företag ha sitt system på plats?
  • Vilket skydd får en visselblåsare i det nya lagförslaget?
  • Vad bör man tänka på när man inför ett visselblåsarsystem?
  • Kan koncerner ha ett gemensamt visselblåsarsystem?
  • Hur utreder man visselblåsarärenden?

Föreläsare:
Rebecka Thörn – Partner/Advokat på Delphi, specialiserad på arbetsrätt och med mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av visselblåsarärenden.

Välkommen!

Datum: torsdag 25 november
Tid: 08.00-09.00
Plats: Online

Anmäl dig här 


Relaterat innehåll