Alla aktiviteter

Webinar: Nytt visselblåsarkrav – för alla verksamheter med över 50 anställda

I december 2021 trädde en ny visselblåsarlag i kraft. Lagen ställer bl.a. krav på att verksamheter med minst 50 anställda måste införa ett visselblåsarsystem. Detta är något som många företag saknar idag och som kräver förberedelser.

De nya kraven kommer att införas under en övergångsperiod där företagets storlek avgör när ett system måste vara på plats. För företag som inte redan har ett system är det tid att börja förbereda sig och för de företag som redan har ett visselblåsarsystem måste anpassningar göras till den nya lagen.

Under webbinariet presenteras den nya lagstiftningen och viktiga frågor som du som arbetsgivare bör ställa dig när du inrättar ett visselblåsarsystem.

• Vilka är de nya kraven och när behöver företag ha sitt system på plats?
• Vilket skydd har en visselblåsare enligt den nya lagen?
• Vad bör man tänka på när man inför ett visselblåsarsystem?
• Kan koncerner ha ett gemensamt visselblåsarsystem?
• Hur utreder man visselblåsarärenden?

Datum: 27 januari
Tid: 08.00-09.00

Föreläsare:
Rebecka Thörn – Partner/Advokat på Delphi, specialiserad på arbetsrätt och med mångårig erfarenhet som extern mottagare och utredare av visselblåsarärenden.

Anmäl dig till webbinariet här

 


Relaterat innehåll