Alla aktiviteter

Webinar: Tillgänglighetsdirektivet – Nya krav på tillgänglighetsanpassning av produkter och tjänster även för privata aktörer

Ett nytt tillgänglighetsdirektiv har trätt i kraft och till sommaren 2022 ska Sverige presentera ett skarpt lagförslag. Men än idag är det många kommersiella aktörer på marknaden som inte har börjat beakta de nya kraven i sitt utvecklingsarbete.

Det nya tillgänglighetsdirektivet ska säkerställa att fler produkter och tjänster är mer lättillgängliga även för personer med funktionsnedsättning. Detta för att göra samhället mer inkluderande och öka allas möjlighet till ett självständigt liv. De nya tillgänglighetskraven är tillämpliga från 2025, med en övergångsperiod för produkter som redan finns på marknaden. Under webbinariet presenteras syftet med direktivet närmare, implementeringsplanen samt viktiga frågor som du som utvecklare och/eller tillhandahållare av produkter eller tjänster bör känna till.

• Vilka är de nya kraven i stora drag?
• För vilka bolag kan detta komma att bli aktuellt?
• När behöver produkter och tjänster vara anpassade efter de nya kraven?
• Vad kan kraven innebära i praktiken?
• Vad kan konsekvenserna bli om man inte anpassar sina produkter och tjänster i enlighet med direktivets krav?

Föreläsare:
Maria Winckler – Specialist Counsel/Advokat på Delphi, specialiserad inom marknadsrätt och immaterialrätt.
Fanny Callerud – Associate på Delphi, arbetar dagligen med IT-rätt samt digitala tjänster och produkter

Anmäl dig till webbinariet här

 


Relaterat innehåll