Alla aktiviteter

Återförsäljaravtal och agentavtal – så gör du avtalet till ett effektivt verktyg!

Att relationerna med återförsäljare och leverantörer ofta hör till de viktigaste i ett företags verksamhet är en självklarhet för de flesta. Däremot är det inte alltid lika självklart för företag att se till att de avtal som anger ramarna för dessa relationer är anpassade till den egna verksamheten. Det finns också viktiga rågångar mot agentavtal som måste tas om hand.

Ett bra och väl genomarbetat återförsäljaravtal hjälper inte bara parterna att tillvarata sina rättigheter vid eventuella konflikter utan hjälper dem även att formulera och upprätthålla ramar för samarbete och hur de bäst uppnår dessa mål.

Under en knapp timme lotsar vi dig förbi de värsta fallgroparna och pekar på det vi tycker är viktigast att inkludera i ett återförsäljaravtal för att bäst uppnå uppsatta mål. Vi kommer också gå igenom vad som skiljer återförsäljaravtal och agentavtal.

Välkommen till Delphi!

DATUM OCH TID: Tisdagen den 30 oktober 2018. Frukost och registrering från kl. 08.00, seminarium kl. 08.30-09.30.

PLATS: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, 111 84 Stockholm.

REGISTRERING:
OSA senast den 22 oktober via intresseanmälan här. Vi kommer ge besked om du fått plats på seminariet strax efter sista anmälningsdatum. Antalet platser är begränsat. Seminariet är kostnadsfritt, men om du är anmäld och får förhinder ber vi dig att avanmäla dig snarast möjligt.