Alla aktiviteter

Webinar: Covid-19 Viktiga juridiska frågeställningar – del 2

Media fortsätter att dagligen rapportera om Coronavirusets risker och spridning. Varje dag kommer ny information, vilket företag snabbt måste förhålla sig efter. Regeringen tar beslut om krispaket och ger långtgående rekommendationer. Med anledning av detta genomför Advokatfirman Delphi ytterligare ett webinar där vi går igenom några fler viktiga juridiska frågor kring viruset och dess konsekvenser:

Arbetsrätten:
Advokat Magnus Berterud ger en uppdatering runt det krispaket som regeringen beslutat om och vad det får för konsekvenser i förhållande till anställda.

Offentlig upphandling:
Advokat Martin Bogg redogör för viktiga upphandlingsrättsliga konsekvenser, bland annat hur direktupphandling kan göras och hur ändringar kan göras i avtal till följd av situationen.

Bolagsstämman:
Specialist counsel Annika Melin Jakobsson och associate Emil Blomqvist redogör för de konsekvenser coronaviruset har för de aktiebolagsrättsliga reglerna kring bolagsstämmor.

Avtalsfrågor:
Advokat Agne Lindberg redogör för hur man bör hantera leveransproblem rörande IT projekt och IT outsourcingar.

Webinariet hålls torsdagen den 19/3 klockan 10:00-11:00. Webinariet kommer även att spelas in och alla anmälda kommer få en länk till inspelningen efter seminariets slut.

Se inspelningen genom att klicka här.