Alla aktiviteter

Frukostseminarium: De nya överprövningsreglerna i offentlig upphandling

Regeringen har till riksdagen överlämnat en proposition med förslag om en effektivare överprövning av offentliga upphandlingar. De förslag som föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 innebär bland annat ett skyndsamhetskrav för domstolarnas handläggning av upphandlingsmål, ett införande av preklusionsfrister både i förvaltningsrätt och kammarrätt, ändring av tidsfristen för att väcka talan om skadestånd vid överträdelser av upphandlingsregelverket och en tidsgräns för uteslutning av leverantörer.

Under seminariet kommer Senior Associate och advokat Martin Bogg och Senior Associate Claudia Rojas Bustamante att gå igenom allt ni behöver veta om de nya bestämmelserna.

 

Datum: 9 juni
Tid: 08.00-09.30
Plats: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm
Frukost: Serveras från klockan 08.00, föreläsningen börjar klockan 08.30

Varmt välkommen!