Alla aktiviteter

Frukostseminarium: Förändringar av arbetsrätten

Den 8 juni 2022 förväntas riksdagen rösta igenom regeringens förslag på förändringar av bland annat lagen om anställningsskydd. De nya reglerna ska enligt förslaget träda i kraft den 30 juni 2022, och börjar tillämpas den 1 oktober 2022, och innebär exempelvis förändringar av turordningsreglerna, begreppet saklig grund, reglerna rörande visstidsanställning och en anställnings bestående under tvist. Regeringens förslag innebär dock inte enbart förändringar av arbetsrättslig lagstiftning, utan även arbetstagares möjlighet till vidareutbildning. Under seminariet kommer vi därför gå igenom både de arbetsrättsliga reglerna och översiktligt diskutera de nya reglerna om omställningsstudiestöd som syftar till att skapa en mer flexibel arbetsmarknad.

Vid seminariet kommer Delphis arbetsrättsgrupp redogöra för lagändringarna och vad man som arbetsgivare bör tänka på inför dessa förändringar.

Datum: 10 juni
Tid: 09.00-10.00
Plats: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm
Frukost: Serveras från klockan 08.30, föreläsningen börjar klockan 09.00


Relaterat innehåll