Alla aktiviteter

Lunchseminarium: Säkerhetsskyddslagen och nya regler om Foreign Direct Investments – vad behöver ditt företag ha koll på vid företagsöverlåtelser och förvärv?

Vid överlåtelser och företagsförvärv bör det övervägas om verksamheten i företag som ska överlåtas omfattas av reglerna om överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet i säkerhetsskyddslagen. Lagstiftningen träffar inte specifikt utpekade branscher utan kan vara mycket mer långtgående än vad som först förefaller vara fallet. Dessa bestämmelser kan innebära särskilda skyldigheter inför överlåtelsen, däribland en samrådsskyldighet med någon av tillsynsmyndigheterna innan överlåtelsen genomförs. Tillsynsmyndigheten kan efter samrådet ge godkännande till eller förbjuda genomförande av överlåtelsen. Sanktionerna vid brott mot lagstiftningen är bland annat att överlåtelsen kan förklaras ogiltig, och att sanktionsavgifter kan utdömas.

Parallellt finns förslag på svenska bestämmelser kring så kallade utländska direktinvesteringar (Foreign Direct Investments), där EU har ställt upp ett ramverk för granskning av utländska direktinvesteringar, och där det finns svenska förslag till regelverk beträffande sådan granskning. Det kommande svenska regelverket för granskning kan påverka såväl tidsplanen samt möjligheten att genomföra vissa förvärv. Dessa regler är således också viktiga för företag att känna till och beakta.

På seminariet diskuterar vi vad den nya komplexa lagstiftningen kan ha för betydelse för företagens verksamhet.

Datum: 15 juni
Tid: 12.00-13.00
Plats: Advokatfirman Delphi, Mäster Samuelsgatan 17, Stockholm
Lunch: Serveras från klockan 11.30, föreläsningen börjar klockan 12.00

Välkommen till detta seminarium som hålls av Advokatfirman Delphis advokater Karin Roberts och Matilda Claussén-Karlsson.


Relaterat innehåll