Alla aktiviteter

Bostadsrättsseminarium: Förhandsavtal och brf-projekt

Advokatfirman Delphi genom advokat Anders Hulegårdh, jurist Ingrid Uggla och professor emeritus Ulf Jensen bjuder in till ett bostadsrättsseminarium. Minst tre kontroversiella ämnen kommer att beröras och diskuteras:

Vad är en väsentlig avgiftshöjning som ger rätt att frånträda förhandsavtal?
Vad innebär det nya informationskravet i bostadsrättslagen 5 kap. 3 § i praktiken?
Förseningar av brf-projekt

Seminariet äger rum onsdagen den 23 augusti mellan kl. 13-16 på Östra Hamngatan 29, Delphis Göteborgskontor. Deltagande sker endast fysiskt, det är ett begränsat antal platser. Seminariet riktar sig mot advokater, jurister, intygsgivare och andra berörda som regelmässigt arbetar med brf-frågor och som är insatta i regelverket.


Relaterat innehåll