Alla aktiviteter

Hur kommer den nya lagen om utländska direktinvesteringar påverka investerare, svensk konkurrenskraft och säkerhetspolitik?

Den 1 december träder en ny lag i kraft i Sverige – lagen om utländska direktinvesteringar. I ett nytt säkerhetspolitiskt läge ska lagen skydda svenska intressen i det som regeringen kallar ”skyddsvärd verksamhet” – däribland kritisk infrastruktur – genom att kunna förhindra utländska investerare från att göra strategiska förvärv. Lagen kommer att få politiska konsekvenser, men även konsekvenser för näringslivet och investerare genom dess breda omfattning. Genom lagen införs en anmälningsplikt för investeringar i skyddsvärd verksamhet. Anmälningsplikten omfattar alla investerare, oavsett nationalitet, och inträder vid innehav av så låga andelar som tio procent.

Den 13 september ska riksdagen fatta beslut om lagen. Advokatfirman Delphi och Kekst CNC bjuder gemensamt in till ett panelsamtal kvällen innan för er som vill vara väl förberedda. Då diskuterar vi hur lagen kommer att påverka svensk ekonomi, säkerhetspolitik och den svenska marknadens attraktionskraft som investeringsland. Panelen kommer att behandla frågan från ett juridiskt, kommunikativt och politiskt perspektiv.

Medverkande:

  • Jonas Berggren, Internationell analyschef, Svenskt Näringsliv
  • Rickard Isacson, Partner och specialist inom företagsöverlåtelser, Advokatfirman Delphi
  • Lars Lindblad, Partner och specialist på kommunikation och geopolitiska frågor, Kekst CNC
  • Helene Andersson, Advokat, docent i europarätt och konkurrensrättslig expert, Advokatfirman Delphi
  • Karin Roberts, Advokat och specialist inom konkurrensrätt och regulatoriska frågor, Advokatfirman Delphi

Samtalet modereras av Claes de Faire, Senior Advisor, Kekst CNC.

När: Tisdagen den 12 september 2023, program 17:00-18:00 med efterföljande mingel och tilltugg
Var: Kekst CNC, Sveavägen 24-26, 8 trappor

Anmälan görs via knappen ”till anmälan”. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!


Relaterat innehåll