Alla aktiviteter

Webbinar: Kommersiella konkurrensklausuler

Detta webbinar hålls enbart för Sveriges bolagsjurister.

Konkurrensklausuler förekommer i många avtalstyper (aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal, tillverkningsavtal m.m). Om de väl ska tillämpas i praktiken vid en potentiell överträdelse leder det dock inte sällan till problem. Syftet med seminariet är att gå igenom hur konkurrensklausuler ska utformas och hur de ska hanteras under förhandling så att klausulen på bästa sätt skyddar mot konkurrerande verksamhet. Ett särskilt fokus kommer att vara hur de ska utformas för att brott mot dem ska kunna beivras (genom säkerhetsåtgärder, utkrävande av vite eller krav på skadestånd). Vid seminariet behandlas bl. a. följande frågor:

  • Typiska invändningar i tvister om konkurrensklausuler
  • Tolkningsprinciper
  • Vad är en överträdelse av en konkurrensklausul?
  • Vite – exklusiv påföljd eller inte?
  • Säkerhetsåtgärder vid överträdelser av konkurrensklausuler
  • Åsidosättande eller jämkning av konkurrensklausuler enligt 38 § avtalslagen
  • Jämkning av avtalsviten i konkurrensklausuler enligt 36 § avtalslagen
  • Kringgående av konkurrensklausuler
  • Bevisbördefrågor
  • Överväganden vid formuleringen av konkurrensklausuler

Webbinariet leds av advokaten Henrik Bengtsson från Delphis verksamhetsgrupp Dispute and Regulatory.

 

Föregående inlägg

Nästa inlägg


Relaterat innehåll