Alla aktiviteter

Externt event: Statsstöd – när kan transaktioner i offentlig och privat sektor innebära ett otillåtet stöd?

Arbetar du inom offentlig sektor och lämnar eller mottar stöd, eller i privat sektor och motar stöd? Då är det viktigt att känna till statsstödsreglerna.

Under denna heldagskurs får du lära dig om vad som utgör statligt stöd, vilka undantagsmöjligheter som finns i form av gruppundantag, sektorspecifika regler och principen om marknadsekonomiska aktörer m.m. Bland annat tar kursen upp när och hur statliga stöd ska anmälas till EU-kommissionen av Näringsdepartementet och på vilket sätt den nyinrättade vägledningsfunktionen i statsstödsfrågor på Upphandlingsmyndigheten kan hjälpa till. Under hela dagen finns möjlighet att ställa frågor och under dagens avslutande del kommer fiktiva case presenteras och diskuteras.

Kursen hålls den 14 oktober 2020. Föreläsare är Elisabeth Eklund, Partner / Advokat på Delphi, Johan Adamsson, Departementssekreterare på Näringsdepartementet och Annika Gullans Wiklund, Statsstödsspecialist på Upphandlingsmyndigheten.

Läs mer och anmäl dig till kursen här.


Relaterat innehåll