Alla aktiviteter

Webbinar: Beyond Covid-19 – Strategier för omförhandling

Till följd av coronapandemin har det blivit svårt för många företag att uppfylla sina förpliktelser i avtal. I andra fall har kundens behov ändrats väsentligt. Vi har sett en kraftig ökning av omförhandlingar. Det finns ofta skäl att försöka omförhandla avtalet för att inte förlora en värdefull samarbetspartner eller för att undvika tvister som både kan vara tidskrävande och kostsamma och vars konsekvenser svåra att överblicka.

Under detta webbinar går vi igenom varför avtal kan behöva ändras och vilka ändringar som kan behöva göras. Vi går även igenom strategier för omförhandling – från förberedelsestadiet till hur information med fördel kan kommuniceras – och vilka personer som bör delta vid omförhandlingen. Seminariet kommer att ge er praktiska och konkreta tips.

Seminariet vänder sig till jurister som arbetar med avtal, inköpare, kundansvariga. Kunden riktar sig både till privat och offentlig sektor men tar inte upp LoU.

Webbinariet leds av advokaterna Agne Lindberg och Dahae Roland från Delphis verksamhetsgrupp Business Advisory. Det kommer att finnas en chattfunktion för frågor, vilka kommer att besvaras antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.

Datum: 9 oktober 2020
Tid: 09.30 – 10.30


Presentation


Relaterat innehåll