Alla aktiviteter

Webbinar: Avtalsfällor & riskgap

Detta webbinar hålls enbart för Sveriges bolagsjurister.

Risker och ansvar är två av de viktigaste faktorerna i avtal som alla parter vill vara medvetna om i syfte att kunna undvika och begränsa till sin fördel. Otydligheter och tidspress är exempel på bovar som kan försätta en avtalspart i en oförutsebar och ogynnsam situation både innan, under och efter avtalstiden.

Under detta webbinar, inriktat på kommersiella avtal och avtalsfällor, får deltagarna kunskap om vanliga avtalsfällor och risker samt hur dessa kan undvikas och begränsas. Webbinariet syftar till att ge deltagarna verktyg för att identifiera avtalsfällorna och minska riskgapet. Avtalsstruktur, teknik och praktiska tips kommer att gås igenom liksom särskilda frågor rörande avtal med internationella parter.

Webbinariet leds av senior associates John Neway Herrman och Dahae Roland. Vi kommer att ha en chattfunktion för frågor, vilka vi kommer att besvara antingen under webbinariet eller efteråt på vår hemsida.

 

Avtalsfällor from Delphi on Vimeo.


Relaterat innehåll