Alla aktiviteter

Webinar: Turordningsreglerna och LAS-utredningen

Den s.k. LAS-utredningen som kom i somras har resulterat i ett politiskt och medialt intresse kring arbetsrätten i allmänhet och turordningsreglerna i synnerhet av sällan skådat slag. Mer eller mindre politiskt färgade uttalanden i dessa delar sker på daglig basis. Men vad gäller egentligen?

Välkommen till ett webinar där vi på ett praktiskt sätt går igenom turordningsreglerna och hur de ska tillämpas. Vi kommer även att ge en uppdatering kring senaste nytt när det gäller LAS-utredningen. Föreläser gör advokaterna Magnus Berterud och Fredrik Nordlöf som båda är verksamma vid Delphis arbetsrättsgrupp.

Datum: 10 november 2020
Tid: 09.30 – 10.30

 


Relaterat innehåll