Carolin Hammar

Carolin Hammar

Malmö | Associate

Mobiltelefon: +46 76 772 00 79

E-post: carolin.hammar@delphi.se

Språk: engelska, tyska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Efter juristkandidatexamen flyttade Carolin till London för att jobba samt ta en master i internationell miljörätt vid Queen Mary University of London. Carolin har även därefter suttit ting vid Malmö tingsrätt.

På Delphi arbetar Carolin uteslutande med miljörättsliga frågor som härrör sig till tillstånd och tillsyn inom främst hamnar, täkter och avfallsanläggningar. Uppdragsgivarna inom dessa områden är såväl privata företag som stat och kommun.


Resumé