Alla nyheter

Delphi biträder Momentum Group-koncernen i flertalet förvärv

Advokatfirman Delphi biträder Momentum Group-koncernen i samband med följande förvärv där samtliga genomförts under den gångna veckan.

  • Avtal om att förvärva tre elektromekaniska serviceverkstäder från Assemblin El AB. Tillträde beräknas ske i början av april 2021. De förvärvade serviceverkstäderna kommer att fortsätta drivas som en självständig enhet under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Industrials dotterbolag Rörick Elektriska Verkstad AB.
  • Avtal om att förvärva 70 procent av aktierna i Mekano AB. Tillträde beräknas ske i mitten av februari 2021. Mekano kommer att fortsätta drivas som självständiga bolag inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.
  • Avtal om att förvärva samtliga aktier i Mekano i Sävedalen AB. Tillträde beräknas ske i mitten av februari 2021. Mekano kommer att fortsätta drivas som självständiga bolag inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster i enlighet med koncernens filosofi med decentraliserat affärsansvar.
  • Förvärv av samtliga aktier i Öbergs i Karlstad AB. Öbergs kommer att fortsätta drivas som ett självständigt dotterbolag och kompetenscenter under nuvarande ledning inom ramen för Momentum Groups affärsområde Komponenter & Tjänster.

Momentum Group är en ledande återförsäljare av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 9,5 miljarder SEK per år och har omkring 2 700 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.

Delphis team består av Mats Dahlberg, Linn Strömberg, Therese Virgin, Erik Ålander, Fredrik Nykvist, Emmy Falck, Christoffer Malmström, Christina Björn, Erica Nobel och Carolin Hammar.