Daniel Orrö

Daniel Orrö

Göteborg | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 90

E-post: daniel.orro@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Daniel Orrö är specialiserad på entreprenad- och konsulträtt samt kommersiell tvistelösning. Han bistår bygg- och anläggningsbranschens parter vid entreprenadens samtliga faser, från upphandling och upprättande av avtal till genomförande och tvistelösning.

Daniel agerar ofta ombud i rättsliga processer inför domstol och skiljenämnd, främst med entreprenad-, köp- eller försäkringsrättslig anknytning. Bland Daniels klienter finns bland annat fastighetsbolag, entreprenörer inom bygg och anläggning, tekniska konsulter, installationsföretag, materialleverantörer och försäkringsbolag.

Därutöver är Daniel en ofta anlitad och uppskattad föreläsare och kursledare. Han skriver återkommande artiklar inom sina specialistområden.


Kompetensområden


Relaterat innehåll