Oskar Frankki

Oskar Frankki

Malmö | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 26 21

E-post: oskar.frankki@delphi.se

Språk: engelska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Oskar Frankki har mångårig erfarenhet av arbete inom områdena miljö-, fastighets- och entreprenadrätt. Inom entreprenadrätten biträder han bland annat klienter med upprättande och förhandling av avtal samt hantering av tvister. Inom miljörätten är han specialiserad på frågor som rör förorenad mark.

Oskar håller regelbundet föreläsningar i samarbete med BG Institute men även vid Chalmers tekniska högskola.


Kompetensområden


Resumé


Relaterat innehåll