Polina Permyakova

Polina Permyakova

Stockholm | Partner / Advokat

Mobiltelefon: +46 709 25 25 29

E-post: polina.permyakova@delphi.se

Språk: engelska, ryska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Polina Permyakova är verksam inom tvistlösning med särskild inriktning på internationella skiljeförfaranden. Hon företräder klienter inför skiljenämnder, avgör tvister som skiljedomare och även uppträder som sakkunnig. Hennes huvudsakliga kompetensområden innefattar energi & naturresurser, internationell handel, joint ventures, aktieägaravtal och M&A-tvister. Polina har omfattande erfarenhet från komplexa tvister inom ett flertal branscher, olika rättsordningar och skiljedomssäten. Utöver skiljeförfaranden företräder Polina klienter inför svenska domstolar.

Referensuppdrag:

  • Ombud för ledande leverantörer av naturgas i ett flertal prisrevisionstvister rörande betydande värden och andra gasleveranstvister
  • Skiljedomare i ett flertal internationella skiljeförfaranden med tillämpning av olika rättsordningar och skiljedomssäten
  • Ombud för kärande- och svarandeparter i mål om klander av skiljedom i svenska domstolar
  • Sakkunnig i svensk rätt i skiljeförfaranden och rättegångar, inklusive investeringstvister

Kompetensområden


Resumé


Relaterat innehåll