Torben Beck Johansson

Torben Beck Johansson

Malmö | Senior Associate / Advokat

Mobiltelefon: +46 76 772 00 83

E-post: torben.beck.johansson@delphi.se

Språk: engelska, tyska

Ladda ner kontaktkort

Ladda ner CV


Om

Om

Torben Beck Johansson är biträdande jurist och arbetar med tvistelösning, entreprenadrätt samt ansvarsfrågor rörande förorenad mark. Han företräder klienter inför allmän domstol och skiljenämnd i kommersiella tvister. Inom entreprenadrätten bistår Torben både beställare och entreprenörer genom hela entreprenadprocessen – från upphandling och avtalsgranskning till domstolsförhandlingar. Avseende förorenad mark arbetar Torben främst med ansvarsutredningar, företagsundersökningar samt tvister om kostnader för efterbehandling. Torben har tidigare erfarenhet av tingstjänstgöring.


Kompetensområden


Resumé