Alla nyheter

Delphi rådgivare till Immunicum vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har varit rådgivare till Immunicum AB vid företrädesemission om cirka 200 miljoner kronor.

Immunicum är ett bioteknikbolag som utvecklar nya immunaktiverande cancerbehandlingar mot ett antal solida tumörer. Bolagets mål är att främja produktkandidater genom fas II-studier och därefter licensiera produkter till större läkemedelsföretag.

Pareto Securities AB har agerat finansiell rådgivare i samband med företrädesemissionen.

För mer information, se Immunicums pressmeddelande: www.imminicum.se

Delphis team bestod huvudsakligen av Mats Dahlberg, ansvarig partner, Jonas Ingvarsson och Jenny Lindén. Därutöver har ett stort antal medarbetare på Delphi varit delaktiga i arbetet.