Alla nyheter

Delphi biträder Rolling Optics i offentligt uppköpserbjudande

Advokatfirman Delphi biträder Rolling Optics Holding AB (”Rolling Optics”) i samband med François-Charles Oberthur SAS:s offentliga kontanta uppköpserbjudande till aktieägarna i Rolling Optics. Erbjudandet omfattade stamaktier, preferensaktier och teckningsoptioner av serie TO2. Det totala värdet av erbjudandet uppgår till cirka 237 miljoner kronor.

Rolling Optics utvecklar, designar, producerar och säljer produkter inom visuell autentisering och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team består av Mats Dahlberg och Jenny Lindén.