Alla nyheter

Delphi rådgivare till Geely i 50/50 joint venture med Balder

Fastighets AB Balder och Geely Europe Innovation Centre AB har bildat ett gemensamt bolag för att utveckla, uppföra och förvalta den sjätte byggnaden inom företagscampuset Uni3 by Geely på Lindholmen i Göteborg. Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare till Geely genom hela transaktionsprocessen.

Företagscampuset Uni3 by Geely ägs av Geely Europe Innovation Centre AB, som i sin tur ägs av Geely Sweden Holdings AB, Sveriges största holdingbolag. Delphi har biträtt Geely i utvecklingen av Uni3 by Geely sedan start.

Det aktuella samarbetsprojektet med Balder omfattar en byggnad om 12 våningar inrymmande huvudsakligen kontorslokaler om ca 17 500 kvadratmeter. Förutom kontorslokaler finns plats för restaurang, butiker och utrymmen för utställningar och mässor i markplan samt en takterrass på översta våningen.

Byggnaden utformas enligt miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld vilket omfattar såväl byggnadens materialanvändning, inomhusmiljö som energianvändning. Sedan tidigare finns fem huskroppar med bl.a. kontor, hotell och designcenter inom campuset. Entreprenör i projektet är BRA Bygg AB som även har uppfört övriga fem byggnader.

Advokatfirman Delphi, genom Anders Hulegårdh, Oscar Friedrich, Adam Forsberg och Daniel Orrö har agerat legal rådgivare till Geely genom hela processen.