Alla nyheter

Delphi har biträtt myTaste AB (publ) vid övertecknad företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt myTaste AB (publ) vid företrädesemission av units. Teckningsperioden avslutades den 23 oktober 2017 och emissionen tecknades till 112 procent. myTaste AB (publ) är ett digitalt mediehus som bland annat äger och driver en av världens största sociala nätverk för matlagningsintresserade, myTaste.com. Bolaget driver också ett ledande internationellt nätverk inom prestationsbaserad marknadsföring av e-handelsbutiker, Shopello. Bolaget är listat på Nasdaq First North i Stockholm.

Delphis team bestod av ansvarig partner Michael Juhlin med huvudsakligt biträde av Marcus Halling, Emelie Gustavsson och Emil Blomqvist.

För mer information, se myTastes pressmeddelande:
http://investor.mytaste.com/press/detail/95CDFB19DE1CF71C