Alla nyheter

Delphi rådgivare till säljarna av Lideta Hälsovård

Advokatfirman Delphi har biträtt ägarna av Lideta-koncernen (”Lideta”) vid försäljningen av aktierna till Nordstjernan.

Lideta bedriver primärvård via 15 enheter i Stockholm och södra Sverige. Bolaget har vuxit snabbt sedan det grundades 2001 av läkaren Simon Larsson och Lideta har idag 93 000 listade patienter, 350 medarbetare och omsätter cirka 500 MSEK. De senaste åren har Lideta vuxit genom förvärv samt investerat i olika digitala initiativ för att öka tillgängligheten och effektiviteten i vården.

Transaktionen villkoras av godkännande hos berörda konkurrensmyndigheter, vilket förväntas under det fjärde kvartalet 2017.

Delphis team bestod huvudsakligen av Fredrik Mörner (ansvarig partner) samt Linn Strömberg.