Alla nyheter

Delphi rådgivare åt Exsitec Holding AB (publ) vid ett accelererat book building-förfarande och en riktad nyemission om 120 MSEK

Advokatfirman Delphi har biträtt Exsitec Holding AB (publ) i samband med en riktad nyemission genom ett så kallat accelererat book building-förfarande till ett stort antal svenska och internationella professionella investerare. Totalt tillförs Exsitec en bruttolikvid om 120 miljoner kronor genom nyemission av 857 143 nya aktier till en teckningskurs om 140 kronor per aktie.

Exsitec är specialister inom verksamhetssystem och digitalisering. Företaget hjälper kunder hitta rätt systemstöd för sin arbetsvardag samt integrerar systemen i verksamheten och är en kontinuerlig partner efter leveransen. Exsitec är specialiserade på systemstöd inom bland annat affärssystem, fakturahantering, beslutsstöd, CRM och e-handel. Verksamheten utgörs av över 300 medarbetare med kombinerad kompetens inom IT, verksamhetsstyrning och affärsutveckling.

ABG Sundal Collier var sole bookrunner och Erik Penser Bank var co-lead manager i transaktionen.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg och Pekka Frölander.