Alla nyheter

Delphi rådgivare till säljarna av Rams El

Advokatfirman Delphi har biträtt säljarna av Raska Ansvarsfulla Montörers Elinstallationer i Angered AB (Rams El) vid försäljning till det First North-noterade solenergibolaget Soltech Energy Sweden AB (publ).

Rams El grundades 1993 och är specialiserade på bland annat elteknik, tele- och nätverksinstallationer samt servicearbeten. Bolaget har en årlig omsättning om cirka 70 MSEK med 30 anställda och med kunder både i offentlig och privat sektor där projekten ofta utgörs av sjukhus, industrier, skolor och kommersiella fastigheter. Soltech Energy Sweden AB (publ) har en offensiv tillväxtstrategi med förvärv inom sol-, tak-, fasad- och elteknikbranscherna. Dessa bolag ska tillsammans skapa synergieffekter och bygga en stark koncern med gränsöverskridande kompetens. Båda parter ser stora möjligheter med affären och säljarna kommer vara fortsatt aktiva i driften och utvecklingen av bolaget.

Delphis team bestod av Christoffer Mangelus, Daniel Lennartsson Anderås och Erik Nylander.

Säljarnas finansiella rådgivare var Andreas Arnewid och Jonas Hultgren på Företagsförmedlingen i samarbete med Swedbank.