Alla nyheter

Delphi rådgivare till LIDDS AB (publ) i samband med genomförandet av en riktad emission och en företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt LIDDS AB (publ) i samband med en riktad emission om cirka 22,3 MSEK och en företrädesemission om cirka 37,1 miljoner kronor. Emissionerna har beslutats av styrelsen i LIDDS med stöd av bemyndigande från årsstämman den 14 maj 2020 och tillför bolaget vid full teckning cirka 59,3 miljoner kronor före transaktionskostnader.

LIDDS är ett läkemedelsbolag som utvecklar nya innovativa läkemedelsprodukter med sin egenutvecklade drug delivery-plattform, NanoZolid®. Teknologin är patenterad på de stora marknaderna i världen och erbjuder en kontrollerad frisättning av läkemedel med effekt i upp till sex månader. LIDDS är listade på Nasdaq First North Growth Market.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Pekka Frölander, Jenny Lindén, Clara Jarbrand och Therese Pekkanen.