Alla nyheter

Elisabeth Eklund har än en gång blivit utsedd till extern rådgivare av Konkurrensverket till the International Competition Network, ICN

Elisabeth Eklund, partner i vår grupp för EU- och konkurrensrätt, har återigen blivit utsedd till en av flera externa rådgivare av Konkurrensverket, inom ramen för the International Competition Network, ICN, i arbetsgruppen för ensidiga förfaranden (missbruksfrågor och vertikala restriktioner) det kommande året. Arbetsgruppen för ensidiga förfaranden arbetar med att öka förståelsen för frågor kring ensidiga ageranden från företag med dominerande ställning och skapa ökad konvergens inom detta område. ICN är ett informellt nätverk av konkurrensmyndigheter världen över med den gemensamma ambitionen att omhänderta frågor kring tillämpningen av konkurrensreglerna och konkurrenspolicy.

Elisabeth Eklund har omfattande erfarenhet av all slags konkurrensrättslig rådgivning. Hon biträder ett stort antal företag i olika branscher med granskningar av avtal och samarbetsprojekt mellan konkurrenter, karteller, vertikala restriktioner, missbruksfrågor, företagsförvärv, gryningsräder, är ombud i konkurrensrättsliga domstolsprocesser m.m.