Alla nyheter

Delphi rådgivare till Pagero Group AB (publ) vid IPO och listning på Nasdaq First North Growth Market

Advokatfirman Delphi har biträtt Pagero Group AB (publ) (”Pagero”) i samband med en IPO om 500 MSEK samt vid listning av Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market.

Intresset för IPO:n var mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. IPO:n omfattade nyemitterade aktier till ett pris om 24 SEK per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Pagero efter IPO:n om cirka 3 701 MSEK. Handel i Pageros aktier på Nasdaq First North Growth Market inleds den 22 oktober 2021.

Pagero erbjuder ett smart affärsnätverk som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalinstruktioner) samt för att säkerställa lokal regelefterlevnad. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser, dra nytta av korrekt och tillförlitlig data, minska miljöavtryck och öka transparens mot myndigheter. Pageros erbjudande är globalt och oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem.

Nordea och SEB var joint global bookrunners och Avanza Bank var retail manager i IPO:n.

Delphis team bestod av Mats Dahlberg, Pekka Frölander, Dahae Roland, Tove Rodlert, Emilia Hjers och Ellen Karp Jakobsson.