Alla nyheter

Delphi rådgivare till Veolia vid avyttring av Veolia Recycling och Industrial Cleaning

Delphi har biträtt Veolia Nordic AB i samband med avyttringen av Veolia Recycling Solutions Nordic AB. Veolia har tecknat avtal med Remondis International GmbH om försäljning av samtliga aktier i Veolia Recycling.

Veolia är ett globalt bolag med fokus på lösningar inom återvinning, industriservice, vatten och energi. Veolia Recycling bedriver verksamhet i Sverige inom insamling, förädling och marknadsföring av återvunna råvaror, tjänster och industristädning. Veolia Recycling har totalt 65 platser i Sverige, som kommer att tas över av Remondis som en del av transaktionen. Transaktionen är föremål för godkännande av konkurrensmyndighet.

Delphis team bestod huvudsakligen av Rickard Isacson, David Aversten, Hannah Gröndahl, Christoffer Malmström, Ellen Karp Jakobsson och Daniel Malm (M&A), Karin Roberts (Competition), Magnus Berterud (Employment), Johan Hübner och Erik Ålander (Corporate Commercial) samt Erica Nobel (Environmental).