Alla nyheter

Delphi rådgivare till ProstaLund vid företrädesemission

Advokatfirman Delphi har biträtt ProstaLund AB (publ) i samband med en företrädesemission som tillför ProstaLund cirka 23 MSEK före emissionskostnader.

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget utvecklar innovativa produkter och behandlingar inom urologi. ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 000 aktieägare.

Delphis team bestod av Micael Karlsson, Ludvig Borg och Elfie Ekegren Franzetti.