Alla nyheter

Delphi insights: Schrems II

I juli meddelade EU-domstolen sitt avgörande i Schrems II-målet. Genom domen begränsas möjligheterna att överföra personuppgifter till USA från EU och EES kraftigt och överföringsmekanismen Privacy Shield ogiltigförklarades helt.

Även de så kallade standardavtalsklausulerna, som är en av de vanligaste mekanismerna för överföringar ut ur EU/EES, prövades i målet men ogiltigförklarades inte. Däremot skapar domen stor osäkerhet runt möjligheten att fortsatt använda dem i samband med överföringar till USA.

Det är därför många frågor just nu om vad allt detta får för konsekvenser för möjligheterna till fortsatt överföring av personuppgifter till länder utanför EU. Kan personuppgifter fortfarande delas utanför EU? Vad behöver göras för att följa GDPR även efter Schrems II?

Vi har hållit flera webbinarier och skrivit artiklar om domen och dess konsekvenser. Här har vi sammanställt allt material som vi har publicerat om Schrems II.

18 september 2020
Webbinarie: Schrems II och lagförslag om tystnadsplikt för IT-leverantörers personal

24 augusti 2020
Digitalisering i spåren av Covid-19 – digitaliseringsavtalet

24 augusti 2020
Datainspektionen godkänner Tetra Paks bindande företagsbestämmelser för koncernintern överföring av personuppgifter till tredje land

30 juli 2020
EU-dom kan isolera internet i Europa

16 juli 2020
Dom i Schrems II – möjligheterna att föra över personuppgifter till USA begränsas kraftigt

11 juni 2020
Avgörande från EU-domstolen i Schrems II väntas den 16 juli

10 januari 2020
Generaladvokatens förslag till avgörande i Schrems II-målet

 

Håll utkik här efter kommande webbinarier.