Tech Blog

Avgörande från EU-domstolen i Schrems II väntas den 16 juli

Nyligen offentliggjordes det att domen i det uppmärksammade Schrems II-målet kommer meddelas av EU-domstolen den 16 juli. Delphi Tech Blog har tidigare diskuterat målet i samband med generaladvokatens förslag till avgörande som kom i december 2019. Målet rör viktiga frågor om möjligheterna att föra över personuppgifter till länder utanför EU och EES, det vill säga överföringar till ”tredje land”. Den rättsliga ställningen för de så kallade ”modellklausulerna”, en sorts standardavtalsklausuler som används som stöd för att föra över personuppgifter till tredje land är den centrala rättsliga frågan i målet.

Även ramverket Privacy Shield som används specifikt för överföringar av personuppgifter till USA behandlas i målet, även om generaladvokaten i sitt förslag till avgörande avstått från att bedöma dess giltighet i detalj.

Schrems II kan leda till enorma konsekvenser om modellklausulerna ogiltigförklaras, då det skulle innebära att en stor mängd personuppgifter inte längre skulle kunna föras ut ur EU och EES lagligen på samma sätt som tidigare och att alternativa lagliga vägar för att exportera personuppgifterna då behöver identifieras. Målet påverkar i princip alla organisationer som har verksamhet som innebär kontakt och informationsutbyte mellan EU/EES och USA och organisationer som har outsourcat verksamhet till Indien och andra länder utanför EU/EES.

Även om EU-domstolen går på generaladvokatens linje, som är att modellklausulerna är fortsatt giltiga men att det krävs en bedömning i varje enskilt fall innan de används, krävs det att alla aktörer som exporterar personuppgifter från EU och EES bedömer om modellklausulerna är ett lämpligt alternativ varje gång de används. Mot bakgrund av generaladvokatens reflektioner om skyddet för personuppgifter i USA kan det vara särskilt viktigt att överväga om modellklausulerna ger tillräckligt skydd vid överföringar dit.

Delphi Tech Blog kommer rapportera närmare om målet efter EU-domstolens dom den 16 juli.