Tech Blog

Nya regler om marknadsföring av betalningssätt – Kredit får inte vara förvalt och ska presenteras efter andra betalningsalternativ

Den 1 juli 2020 börjar nya regler gälla kring hur betalningssätt får presenteras vid e-handel. Reglerna kommer påverka betaltjänstleverantörer som erbjuder flera olika betalningsalternativ, men indirekt även e-handlare som använder sig av sådana betaltjänstleverantörer.

Att som e-handlare erbjuda sina kunder flera olika betalningssätt i kassan är vanligt. Ofta har konsumenten möjlighet att välja mellan t.ex. fakturabetalning, direktbetalning via bank, kortbetalning och olika betalningsförmedlingstjänster. De alternativa betalningssätten kan innebära att betalning sker direkt eller att en kredit lämnas. Det sätt som de olika betalningssätten presenteras på när konsumenten ska välja betalmetod är en del av marknadsföringen av betaltjänsterna.

Det är vanligt att kreditbetalning visas före andra betalningssätt eller att kreditbetalningsalternativet är förvalt. Detta anses av lagstiftaren öka risken för att konsumenten handlar på kredit utan att ha gjort ett aktivt val. Forskning har också visat att en konsument i samband med ekonomiska beslut ofta väljer det alternativ som kommer upp först eller är förvalt. Mot bakgrund av detta införs därför krav på hur betalningssätt ska presenteras. De nya kraven syftar till att säkerställa att kreditbetalning blir ett aktivt val från konsumentens sida.

De regler som nu införs innebär att det ställs krav på hur betaltjänstleverantörer ska utforma sin marknadsföring av tillgängliga betalningssätt vid e-handel. Kraven innebär följande:

  • Betalningssätt som innebär att en kredit eller betalningsanstånd inte lämnas, dvs. betalningssätt som innebär direktbetalning, ska visas först för konsumenten. Sådana betalningsalternativ ska därmed visas före betalningsalternativ som innebär kredit.
  • Betalningssätt som innebär att en kredit eller betalningsanstånd lämnas, t.ex. betalning via faktura, får inte vara förvalt om det finns andra betalningssätt som konsumenten kan välja.

Det är betaltjänstleverantören som enligt lagen är skyldig att se till att betalningssätt presenteras enligt ovan krav. Även e-handlare som erbjuder flera olika betalningsalternativ på sin e-handel via en betaltjänstleverantör kommer dock indirekt påverkas av de nya reglerna. Detta eftersom betaltjänstleverantören i många fall kommer behöva ställa krav på e-handlaren genom sitt avtal med e-handlaren för att säkerställa att betalningsalternativen presenteras på ett korrekt sätt. Som e-handlare behöver man därför granska sina avtal med betaltjänstleverantörer utifrån de nya kraven och säkerställa att det är tekniskt möjligt att presentera betalningssätt enligt ovan krav.

Om en betaltjänstleverantör inte fullgör sina skyldigheter kan Finansinspektionen ingripa mot leverantören. Utöver detta kan även Konsumentombudsmannen enligt marknadsföringslagens regler utfärda förbud förenat med ett vitesbelopp mot en betaltjänstleverantör som inte uppfyller ovan nämnda krav.

De nya kraven införs genom regler i betaltjänstlagen och börjar gälla den 1 juli 2020.

Hör gärna av er till någon i Delphis team för e-handelsjuridik om ni har några frågor om de nya reglerna.

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Louise Sundström

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Louise Sundström