Tech Blog

Delphipodden – MiCA-förordningen – ny reglering av krypto-branschen

Delphipodden är tillbaka med ett nytt avsnitt om krypto! I detta avsnitt diskuterar vi den nya MiCA-förordningen som börjar tillämpas fullt ut 30 december 2024. Vad är syftet med MiCA-förordningen? Hur ser tillståndsprocessen ut och vilka regulatoriska krav och sanktioner gäller enligt MiCA-förordningen?

Funderar du på frågorna ovan? Lyssna i så fall på avsnittet nedan eller hör av dig till någon av experterna i Delphis FinTech-grupp.

Här kan du hitta fler avsnitt av Delphipodden.