Alla nyheter

Förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för 50 eller fler personer

Från och med den 29 mars 2020 förbjuds enligt en ny förordning från regeringen offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare. Förbudet gäller tillsvidare och är tillämpligt på alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte bara sådana som är tillståndspliktiga. Den som anordnar offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med fler än 50 deltagare kan dömas till böter eller fängelse i högst 6 månader, i enlighet med ordningslagen. Polisen får upplösa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som strider mot förbudet.

Allmänna sammankomster definieras i ordningslagen som:

  • sammankomster som utgör demonstrationer eller som annars hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet,
  • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning,
  • sammankomster som hålls för religionsutövning,
  • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk, och
  • andra sammankomster vid vilka mötesfriheten utövas.

Offentliga tillställningar definieras i ordningslagen som:

  • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning,
  • danstillställningar,
  • tivolinöjen och festtåg,
  • marknader och mässor, och
  • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Privata tillställningar omfattas inte av detta förbud. Det som avgör är då om tillställning riktas till allmänheten eller inte. Det innebär att exempelvis privata fester, företagsevenemang, bibliotek, simhallar och liknande inte berörs.
Förbudet gäller inte heller för de som vistas i större folksamlingar på till exempel allmänna färdmedel, torg, köpcenter och liknande.

Folkhälsomyndighetens förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar är ämnade att vara normativa även för andra sammankomster och tillställningar – t ex privata evenemang. Sunt förnuft bör därför användas för att minska risken för smittspridning. Folkhälsomyndigheten uppdaterar löpande information och allmänna råd.

Särskilt för restauranger, barer och liknande verksamhet

Folkhälsomyndigheten meddelade den 24 mars särskilda föreskrifter för restauranger, barer, och liknande verksamhet. Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter får det inte förekomma trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa lokaler. Besökare ska kunna hålla avstånd mellan varandra och besökare får enbart äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåten.

Konsekvenser för avtal

De nya reglerna kommer givetvis att innebära att ett stort antal evenemang inte kan genomföras. Vad händer exempelvis om ett företag beställt ett evenemang från en eventleverantör och detta inte längre kan genomföras enligt de nya reglerna? Det finns starka argument för detta skapar möjligheter för kunden att komma ifrån sitt betalningsansvar med hänvisning till att man inte kan ta emot leverantörens prestation utan att bryta lagen.

Ytterligare detaljer om förbudet är utlovade från myndigheter. Vi kommer att följa utvecklingen kring detta och andra corona relaterade regelverk.

Vid frågor kontakta:

Agne Lindberg

Partner / Advokat

Stockholm

Agne Lindberg