Alla nyheter

Delphi insights: Nya regler om reklamationer

Den 18 januari överlämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag på en ny konsumentköplag (Prop. 2021/22:85). Bakgrunden till den nya konsumentköplagen är två EU-direktiv som ska implementeras i svenskt rätt. Dessa EU-direktiv är en del av EU:s Digital Singel Market med målet att uppnå en harmoniserad konsumentmarknad inom EU. Lagstiftningsarbetet i Sverige har dragit ut på tiden och den nya lagen föreslås träda i kraft den första maj i år.

Den nya lagen innehåller ett flertal nyheter. Bland annat helt nya regler för digitala tjänster och digitalt innehåll. Även nya regler för försäljning av fysiska varor föreslås.

Av de nya regler som föreslås innehåller flera av dem nyheter som berör just reklamationsrätten för fysiska varor:

• Utöver tre års reklamationsrätt föreslås att konsumenter får ytterligare två månader på sig att framställa krav. En reklamation kan alltså vara giltig om den inkommer efter tre år men inom tre år och två månader.
• Presumtionstiden för att ett fel är ursprungligt förlängs från sex månader till två år. Ett fel som visar sig under tiden för den omvända bevisbördan ska som utgångspunkt anses ha funnits vid avlämnandet.
• Konsumenten får som utgångspunkt välja mellan avhjälpande och omleverans.
• Omvänd bevisbörda föreslås vid hävning där företaget behöver bevisa att felet är ringa.

Är du är intresserad av den nya konsumentköplagen och de övriga nyheterna som är på gång inom konsumenträtten under våren? Vi på Delphi håller löpande kostnadsfria webbinarium på ämnet där vi uppdaterar er om de senaste reglerna. Håll utkik på vår hemsida eller kontakta oss om du vill veta mer.

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Relaterat innehåll