Alla insights

Delphi insights: Genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv

Den 20 januari 2022 överlämnade regeringen en lagrådsremiss med förslag till genomförande av EU:s arbetsvillkorsdirektiv. Remissen innehåller förslag på ändringar av ett flertal arbetsrättsliga lagar, bland annat LAS. Ett exempel är att arbetsgivares informationsskyldighet vid anställningens ingående ska utökas till att omfatta fler uppgifter om anställningsförhållandet.

Särskilt intressant är också att lagrådsremissen förslår att vissa grupper av arbetstagare som i dagsläget är helt undantagna från lagens tillämpning, ska omfattas av enstaka bestämmelser. Det gäller till exempel arbetstagare med företagsledande eller därmed jämförlig ställning och arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj.

Förslaget innebär bland annat att arbetsgivares informationsskyldighet vid anställningens ingående skulle omfatta även dessa grupper av arbetstagare. Därtill skulle de få rätt till samma lön och andra förmåner vid permittering.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 29 juni 2022 och Delphis arbetsrättsteam följer utvecklingen löpande.

Här kan du läsa hela lagrådsremissen.

Magnus Berterud

Partner / Advokat

Stockholm

Magnus Berterud

Fredrik Nordlöf

Partner / Advokat

Stockholm

Fredrik Nordlöf

Emil Andersson

Partner / Advokat

Göteborg

Emil Andersson

Rebecka Thörn

Partner / Advokat

Malmö

Rebecka Thörn

Magnus Nedstrand

Partner / Advokat

Linköping

Magnus Nedstrand

Marita Gröndahl

Counsel / Advokat

Stockholm

Marita Gröndahl

Emmy Falck (On leave)

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Emmy Falck (On leave)