Alla insights

Delphi insights: Ett steg närmare sanktionsavgifter för överträdelser av konsumentreglerna

Förra veckan överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet. I lagrådsremissen föreslås ändringar i ett flertal olika lagar, nämligen avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen, distansavtalslagen och marknadsföringslagen. Ändringarna syftar till att modernisera och anpassa det svenska regelverket till den ökade digitaliseringen på konsumentmarknaden.

Bakgrunden till ändringsförslagen är ett EU-direktiv som antogs 2019 och som ska implementeras i samtliga EU-länder. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2022 i Sverige.

Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste nyheterna:

• Nytt informationskrav vid marknadsföring av prissänkning. Vid marknadsföring av en prissänkning av en produkt måste även det tidigare lägsta priset som tillämpats under de senaste 30 dagarna före prissänkningen anges.
• Nytt informationskrav vid rankning av sökresultat. Tillhandahållare av onlinesökfunktioner där konsumenter med hjälp av sökkriterier kan söka efter produkter som erbjuds av andra måste informera om vilka kriterier som primärt bestämmer rankningen av produkterna.
• Nytt informationskrav på vid visning av recensioner. Vid visning av recensioner måste det informeras om, och i sådana fall hur, det säkerställs att konsumentrecensioner kommer från riktiga konsumenter.
• Utvidgad möjlighet att påföra sanktionsavgift vid överträdelse av bestämmelser i marknadsföringslagen, avtalsvillkorslagen, prisinformationslagen och distansavtalslagen. Regeringen föreslår att nivån på avgiften ska vara högst fyra procent av näringsidkarens omsättning det närmast föregående räkenskapsåret. Detta är en nyhet i förhållande till det senaste delbetänkandet som föreslog en avgift på högst tio procent.

Välkommen att kontakta oss vid frågor eller funderingar hur er verksamhet påverkas av de nya reglerna.

Anna Ersson

Senior Associate / Advokat

Göteborg

Anna Ersson

Rebecka Harding

Senior Associate / Advokat

Stockholm

Rebecka Harding