Alla nyheter

Högsta domstolen går på Delphis linje i entreprenadtvist

Delphi biträder HSB Malmö i en entreprenadtvist avseende rätten till ersättning för kostnader för avhjälpande av fel i en entreprenad. Högsta domstolen har i ett beslut meddelat den 17 juli 2018 (”De ingjutna rören”) valt att gå på HSB Malmö och Delphis linje vad gäller omfattningen av en entreprenörs avhjälpandeskyldighet enligt det allmänna villkoret ABT 94.

Beslutet finns att läsa här eller på Högsta domstolens hemsida.

Advokaterna Oskar Frankki och Mats Engstrand företräder HSB Malmö.