Alla nyheter

Delphi har biträtt Mecon Bygg AB vid förvärv av entreprenadverksamhet från SSM Bygg & Fastighets AB samt rörande strategiskt samarbete mellan bolagen

Advokatfirman Delphi har biträtt entreprenadbolaget Mecon Bygg AB vid bolagets förvärv av SSM Bygg & Fastighets AB:s entreprenadverksamhet samt rörande framtida strategiskt samarbete mellan bolagen.

Mecon Bygg AB bildades 1999 och är ett bolag specialiserat inom kostnadseffektiva totalentreprenader för flerbostadshus. SSM är ett ledande bostadsutvecklingsbolag verksamt i Stockholmsregionen.

Delphis team bestod av Nina Tour, Magnus Berterud och Rickard Isacson.