Alla nyheter

Delphi rådgivare till Gardner Denver Holdings, Inc. vid förvärv av Oina VV Aktiebolag.

Delphi har biträtt Gardner Denver Holdings, Inc. (“Gardner Denver”) vid förvärv av Oina VV Aktiebolag (”Oina”).

Gardner Denver är en ledande global leverantör av flödesreglering och kompressionsutrustning med ett brett och komplett sortiment av kompressor-, pump-, vakuum- och fläktprodukter och tjänster. Gardner Denver stödjer sina kunder genom sin globala geografiska närvaro med 41 viktiga tillverkningsanläggningar, mer än 30 kompletterande service- och reparationsanläggningar på sex kontinenter och med cirka
6 700 anställda över hela världen.

Oina, baserade i Stockholm, är specialiserade inom anpassade pumplösningar för flytande hanteringsprocesser för användning inom medicinsk, process- och industriell användning. Produktportföljen består av flera olika pumpfamiljer som kan anpassas och specialiseras efter kundens krav och specifikationer. Oina kommer att ingå i Gardner Denvers medicinska avdelning.

Delphis team bestod huvudsakligen av Rickard Isacson, Henrik BengtssonLinn StrömbergEmmy Falck, John Neway Herrman och Michaela Hamilton.