Alla nyheter

Delphi har biträtt Momentum Group vid förvärv av TriffiQ Företagsprofilering

Advokatfirman Delphi har agerat legal rådgivare åt Momentum Group vid bolagets förvärv av 70 procent av aktierna i TriffiQ Företagsprofilering AB. Delphis transaktionsteam bestod av ansvarig partner Mats Dahlberg, assisterad av Matilda Karlsson, Emmy Falck och Katarina Häggqvist.

TriffiQ är en av de ledande återförsäljarna av arbetskläder och arbetsskor i Stockholm. TriffiQ omsätter cirka 70 MSEK per år med god lönsamhet och har ett tjugotal anställda. TriffiQ kommer att fortsätta drivas som ett självständigt nischbolag i enlighet med Momentum Group-koncernens filosofi om ett decentraliserat affärsansvar.

Momentum Group
Momentum Group är en av de ledande återförsäljarna av industriförnödenheter och industrikomponenter, tjänster och service till professionella slutanvändare inom industri- och byggsektorerna i Norden. Koncernen omsätter cirka 5,5 miljarder SEK per år och har omkring 1 600 anställda. Momentum Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm sedan juni 2017.