Alla nyheter

Delphi har företrätt säljarna till Fortlax AB vid försäljning av samtliga aktier till ECODC AB

Delphi har företrätt säljarna till Fortlax AB vid försäljning av samtliga aktier till EcoDataCenter (ECODC AB). Fortlax AB grundandes 2004 och är idag Norrlands ledande datacenter lokaliserat i Hortlax utanför Piteå. Fortlax erbjuder säkra, enkla och effektiva lösningar för lagring och backup av digital företagskritisk information. ECODC AB är världens första klimatpositiva datacenter för colocation, HPC och wholesale/hyperscale. Bolagets anläggning som ligger i Falun drivs helt på förnybar energi och genom värmeåtervinning möjliggörs återanvändning av värme från datacentret till produktion av träpellets och för produktion av värme för fjärrvärmesystemet. Samgåendet innebär en tydlig förstärkt position på den nordiska datacentermarknaden och är ett led i ambitionen att konsolidera datacenterbranschen i Norden. I samband med försäljningen genomfördes en återinvestering av vissa operativa ägare som därmed fortsatt kvarstår som ägare i den sammanslagna verksamheten och siktar mot fortsatta gemensamma satsningar och utveckling inom branschen.

Delphis team bestod av Fredrik Mörner och Therese Virgin.