Alla nyheter

Delphi rådgivare när Addtech förvärvar Mediplast

Advokatfirman Delphi utvald som rådgivare när Addtech förvärvar samtliga aktier i Mediplast.

 

Mediplast är en nordisk leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolaget har huvudkontor i Malmö och bedriver verksamhet med egna försäljningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge samt Nederländerna. Under räkenskapsåret 2014 hade Mediplast-koncernen en omsättning på cirka 465 miljoner kronor och cirka 120 anställda.

Den totala köpeskillingen för förvärvet av Mediplast uppgår till cirka 480 miljoner kronor.

Addtech påbörjar arbetet med att förbereda för en särnotering av affärsområdet Life Science på Nasdaq OMX Stockholm genom utdelning av aktierna i Life Science till aktieägarna. Målet är att notera Life Science under det första halvåret 2016.

Delphis team bestod av Per Berglöf, ansvarig partner, samt juristerna Rickard Isacson och Frida Lager (projektledare DD) samt Oscar Jansson (konkurrensrätt), Erika Hammar, Sofia Bruno, Martin Bogg, Gustaf Bessfelt-Juhlin, Olof Reinholdsson och Daniel Drott.

I de nordiska länderna har Rønne & Lundgren Advokatfirma, Danmark, Avance Attorneys, Finland och Advokatfirmaet Selmer DA, Norge, biträtt i transaktionen.